catalàcastellano
contacte  HAPKIDO
fctFederació Catalana de Taekwondo
<<
juliol - 2024
>>
dl
dm
dm
dj
dv
ds
di
01
02
03
04
05
07
08
09
10
11
12
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
 Campionat 
 Activitat

Protecció de dades

Competències

La planificació, promoció, difusió, direcció, regulació, coordinació, organització i tutela de les activitats pròpies del Taekwondo.

La qualificació de les competicions esportives oficials de Catalunya.

La promoció, organització i tutela de les competicions i d’altres activitats de caràcter Internacional o inter-autonòmic que es celebrin a Catalunya, tenint cura de la preparació i elecció dels esportistes i tècnics que han de formar part de les seleccions catalanes de les diferents categories.

La formació específica i el reciclatge dels seus tècnics.

Exercir la potestat disciplinària sobre totes aquelles persones físiques i/o jurídiques que configuren l’ens federatiu.

Actuar en coordinació i col·laboració plenes amb la Federació Espanyola de Taekwondo a l’organització i tutela de les competicions i activitats oficials d’àmbit estatal i internacional que es celebrin a Catalunya.

Lliurar les llicències federatives per poder participar en activitats o competicions oficials, dins l’àmbit territorial de Catalunya, les quals també habilitaran al federat a intervenir en les activitats o competicions d’àmbit estatal.

Vetllar per l’estricte compliment dels Estatuts de la Federació, disposicions reglamentàries que es puguin desenvolupar i normativa general de tot tipus que els sigui d’aplicació.

I, en general, disposar el que convingui per a la millora del desenvolupament i pràctica del Taekwondo.